บทที่ 7 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

การสร้างรายการแบบรายการจากช่วงของเซลล์

1. คลิกปุ่ม Start บนแถบ Task bar
2. เลือก All Programs > Microsoft Office
3. เลือก Microsoft Office Word 2007 จะเปิดให้ใช้งานได้ทันที

การป้องกันการป้อนข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในแผ่นงาน

เพื่อให้การกรอกข้อมูลมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น คุณควรจะกำหนดกฏข้อบังคับในการป้อนข้อมูล มีขั้นตอนดังนี้

1. เลือกช่วงข้อมูลที่ต้องการพิมพ์

2. ที่แท็บ Data หัวข้อ Data Tools

3. จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ Data Validation ที่หัวข้อ Settings ให้กำหนดเงื่อนไข ในที่นี้กำหนดว่า ข้อมูลตัวเลขที่ป้อนจะต้องอยู่ในช่วงตั้งแต่
8000-40000 เท่านั้น

4. คลิกหัวข้อ Input Message ระบุข้อความที่ต้องการแสดงเมื่อตำแหน่งเซลล์อยู่ในช่วงนั้น เป็นการบอกให้ user รู้ว่าให้ทำอะไร

5. คลิกหัวข้อ Error Alert เพื่อกำหนดว่า ถ้า user ป้อนข้อมูลไม่ตรงตามกฎข้อบังคับ ให้แสดง Message และไอคอนเตือนด้วย
เสร็จแล้วคลิกปุ่ม OK

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s