บทที่ 5 วาดภาพและทำอักษรประดิษฐ์

นอกจากนำภาพมาตกแต่งแล้ว อาจใช้เครื่องมือต่าง ๆ ของ Word วาดรูปประกอบ หรือทำอักษรแบบมีลวดลายอย่างง่าย ๆ ได้
แถบเครื่องมือวาดรูปและผืนผ้าใบรูปวาด
เครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการวาดรูป คือแถบเครื่องมือ Drawing (วาดรูป) ซึ่งปกติจะไม่แสดง ให้สั่งแสดงแถบเครื่องมือนี้เองด้วยคำสั่ง View (มุมมอง) Toolbars (เครื่องมือ) และคลิกให้มีเครื่องหมายถูกหน้า Drawing (รูปวาด) หรือคลิกปุ่ม Drawing (รูปวาด) บนแถบเครื่องมือมารตรฐาน (Standard)

เมื่อคลิกปุ่มที่ใช้ต่างๆWord จะสร้างกรอบสำหรับวาดรูป หรือ Drawing Canvas (ผ้าใบสำหรับรูปวาด) ให้อัตโนมัติ
ผืนผ้าใบรูปวาด (Drawing Canvas)
Drawing Canvas คือพื้นที่สี่เหลี่ยมสำหรับวาดภาพหลาย ๆ ภาพไว้ภายใน หรือแทรกภาพ กราฟิกอื่น ๆ ลงไปได้ ช่วยให้เคลื่อนย้ายหรือแก้ไขขนาดของทุกภาพภายในพร้อมกัน คล้ายกับการจัดกลุ่มภาพ (group) Word จะสร้าง Drawing Canvas นี้ให้โดยอัตโนมัติ เมื่อสั่งสร้าง AutoShape หรือวาดรูปทรงต่าง ๆ พร้อมกับแสดงแถบเครื่องมือ Drawing Canvas เพื่อใช้ปรับแต่งค่าให้กับผืนผ้าใบรูปวาด

แต่หากไม่ต้องการให้มีการแสดงผืนผ้าใบทุกครั้งที่วดภาพ ให้เลือกคำสั่ง Tool (เครื่องมือ) Options (เครื่องมือ) ที่แท็บ General (ทั่วไป) แล้วคลิกยกเลิกเครื่องหมายถูกจาหน้าหัวข้อ Automatically create drawing canvas when inserting AutoShape (สร้างผ้าใบสำหรับการวาดโดยอัตโนมัติเมื่อแทรกรูปร่างอัตโนมัติ) แล้วคลิก OK (ตกลง)

เริ่มวาดรูป

1) คลิกปุ่มวาดรูปอย่างใดอย่างหนึ่ง (ถ้าจะวาดรูปนั้นครั้งละหลาย ๆ รูป ก่อนวาดให้ดับเบิลคลิกที่ปุ่มแทน และวาดไปเรื่อย ๆ จนครบแล้วคลิกซ้ำเพื่อยกเลิก
2) เมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูปเครื่องหมายบวก แล้วคลิกลากเมาส์ตรงตำแหน่งที่จะวาดรูป
• ถ้าต้องการยกเลิกการวาดให้กด Esc
• ถ้ากดปุ่ม Shift ค้างไว้ ขณะวาดเส้นตรงหรือเส้นที่มีหัวลูกศร จะได้เส้นตรงที่ทำมุมกับ 0, 15, 30, 45, 60, 75 หรือ 90 องศา ขึ้นกับว่าเส้นนั้นใกล้กับมุมไหนมาก
• ถ้ากดปุ่ม Shift ค้างไว้ ขณะวาดรูปวงรี หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า ก็จะได้รูปวงกลมหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งมีสมดุลย์กันทั้งสี่ด้าน
3) ปล่อยเมาส์เมื่อได้รูปทรงตามต้องการ

เปลี่ยนแบบเส้น สีเส้น และหัวลูกศร

1) คลิกเลือกรูปที่ต้องการตกแต่ง
2) คลิกเลือกปุ่มเครื่องมือต่าง ๆ จากแถบเครื่องมือ Drawing (รูปวาด)
3) รายการแบบต่าง ๆ จะถูกแสดงออกมา ให้คลิกเลือกตรงแบบที่ต้องการ

ตกแต่งด้วยสีและลวดลาย

การเติมสีทำได้ทั้งสีพื้น, สีของเส้นขอบ หรือสีของข้อความ

1) คลิกเลือกรูปที่ต้องการตกแต่ง
2) คลิกปุ่ม หลังเครื่องมือในการเปลี่ยนสีจากแถบเครื่องมือ Drawing (รูปวาด) ถ้าคลิกที่ตัวเครื่องมือก็จะเป็นการเติมสีที่เลือกไว้ครั้งล่าสุด

3) จะได้รายการของสีต่างๆแสดงออกมาให้เลือกสีที่ต้องการโดยพื้นของรูปอาจใส่ลวดลายแบบอื่น ๆ ลงไปได้ คลิก Fill Effects (เติมลักษณะพิเศษ) ของปุ่ม Fill Color (เติมสีพื้น) แล้วตกแต่งลวดลายในรูปด้วยแท็บต่าง ๆ

รูปร่างอัตโนมัติ (Auto Shape)

การวาดรูปเองโดยใช้แถบเครื่องมือ Drawing (รูปวาด) อาจไม่สะดวกนัก ใน Word จึงได้เตรียมรูปสำเร็จไว้มากมาย รูปสำเร็จนี้เรียกว่า Auto Shape (รูปร่างอัตโนมัติ) ซึ่งมีทั้งหมด 8 กลุ่มใหญ่ ๆ ด้วยกัน ซึ่งแต่ละกลุ่มมีวิธีวาดที่คล้ายกัน

ใส่รูปจาก AutoShape

รูปที่ได้จะมีปุ่มปรับขนาด 8 จุด และปุ่มปรับหมุน 1 จุด ซึ่งใช้งานได้เหมือนกับรูปวาดอื่น ๆ นอกจากนี้บางรูปจะมีจุดสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน (สีเหลือง) ที่เรียกว่า “จุดปรับรูปร่าง” ซึ่งอาจมีมากถึง 3 จุด ใช้ปรับรูปร่างของ AutoShape เช่น แฉกอาจลึกขึ้นหรือสั้นลง โดยขนาดยังเท่าเดิม หรือปรับรูปริมฝีปากให้หน้าบึ้งได้

วาดเส้นเชื่อมระหว่างรูป

รูปภาพในบางกลุ่ม เช่น แผนผังลำดับงาน มักมีเส้นเชื่อมระหว่างรูปเพื่อแสดงการดำเนินของงาน หรือการไหลของงาน รูปเหล่านี้จึงมีจุดหรือตำแหน่งที่จะให้เชื่อมกับรูปอื่น ๆ ได้ง่ายขึ้น
1) คลิก AutoShapes (รูปร่างอัตโนมัติ)
2) คลิกประเภทหรือกลุ่มรูป Connection (ตัวเชื่อม) แล้วคลิกเลือกเส้นเชื่อมรูปที่ต้องการ
3) เลื่อนเมาส์เข้าไปใกล้ ๆ รูป จนเห็นจุดเชื่อม ให้คลิกลากเมาส์จากจุดที่ต้องการ
4) คลิกลากเมาส์ไปยังจุดเชื่อมของอีกรูปหนึ่ง เมื่อได้เส้นแนวที่ต้องการ ปล่อยเมาส์ เมื่อรูปทั้งสองถูกเชื่อมกันแล้ว เวลาที่ย้ายรูป เส้นที่เชื่อมก็จะย้ายตามไปด้วย

1) คลิกปุ่ม AutoShape (รูปร่างอัตโนมัติ) Callout (คำบรรยายภาพ) แล้วเลือกรูปแบบของ Callout (คำบรรยายภาพ)
2) คลิกลากเมาส์ที่มีเครื่องหมายบวก ไปให้ได้ทิศทางและความยาวตามที่ต้องการ แล้วปล่อยเมาส์
3) เริ่มกรอกข้อความ (ถ้าจะเปลี่ยนตำแหน่งชี้ คลิกซ้ำที่เส้นขอบ และคลิกปุ่มสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสีเหลืองแล้วลากเปลี่ยนตำแหน่ง

เปลี่ยนรูปแบบของ AutoShape

ในกรณีที่คุณเกิดเปลี่ยนใจอยากใช้ AutoShape รูปร่างอื่น ๆ ต่างไปจากรูปร่างที่สร้างไว้แล้ว ก็อาจสั่งเปลี่ยนแปลงรูปร่างหนึ่งไปเป็นอีกรูปร่างหนึ่งได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องวาดรูปใหม่

เท็กซ์บ็อกซ์
เท็กซ์บ็อกซ์ (Text box) หรือกล่องใส่ข้อความ มีลักษณะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมว่าง ๆ ที่สามารถใส่ข้อความหรือรูปภาพต่าง ๆ ลงไปได้

เริ่มสร้างเท็กซ์บ็อกซ์

ข้อความในเท็กซ์บ็อกซ์สามารถเปลี่ยนฟอนต์ ขนาดตัวอักษร หรือสีได้เช่นเดียวกับข้อความ สามารถเปลี่ยนทิศทางของข้อความซึ่งปกติจะถูกวางในแนวนอน ถ้าจะเปลี่ยนให้อยู่ในแนวตั้ง ให้ใส่ข้อความลงในเท็กซ์บ็อกซ์ก่อน แล้วจึงจับเปลี่ยนทิศ
1) คลิกที่เท็กซ์บ็อกซ์
2) เลือกคำสั่ง Format (รูปแบบ) Text Direction (ทิศทางของข้อความ)
3) เลือกรูปแบบการเปลี่ยนทิศของข้อความจากกรอบ Orientation (การวางแนว)
4) คลิกปุ่ม OK (ตกลง)
5) ข้อความในเท็กซ์บ็อกซ์ถูกจับตะแคง แต่เนื่องจากขนาดของเท็กซ์บ็อกซ์นั้นไม่เปลี่ยนตาม ข้อความจึงแสดงให้เห็นเพียงบางส่วน ให้คลิกเปลี่ยนขนาดของเท็กซ์บ็อกซ์เพื่อให้แสดงข้อความทั้งหมด

WordArt เป็นองค์ประกอบอีกส่วนของ Office 2003 ที่นำมาใช้ตกแต่งเอกสาร โดยสามารถตกแต่งให้โค้งเป็นรูปครึ่งวงกลม, คลื่น หรือใส่สีจากอ่อนไปแก่ โดยอาศัยโปรแกรม WordArt ที่ทำงานอยู่ภายใต้โปรแกรม Word อีกที

เริ่มสร้างข้อความด้วย WordArt

การปรับแต่งรูปแบบของตัวอักษร ได้แก่ ฟอนต์ ขนาดอักษร ตัวอักษรหนา ตัวอักษรเอน จะมีผลกับข้อความ WordArt ทั้งหมด ไม่สามารถเลือกทำเฉพาะกับข้อความบางส่วนได้

แนะนำแถบเครื่องมือของ WordArt

แถบเครื่องมือของ WordArt จะแสดงให้เห็นเมื่อคลิกตรงข้อความที่เป็น WordArt ซึ่งปุ่มต่างๆ นี้จะมีความหมาย คือ

เปลี่ยนรูปแบบของ WordArt

สามารถเปลี่ยนรูปแบบของ WordArt ที่ทำไว้แล้วได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่

เปลี่ยนสีข้อความ

รูปแบบของ WordArt ที่ให้มานั้นจะมีสีกำกับมาด้วย ถ้าต้องการเปลี่ยนสีใหม่

เปลี่ยนสีแรเงา

สีแรเงา คือสีที่ซ้อนอยู่ด้านหลังข้อความ ถ้าจะเปลี่ยนสีใหม่

จัดแนวข้อความให้ตรงกัน

ในกรณีที่ข้อความ WordArt มีอยู่ด้วยกันหลายบรรทัด ก็สามารถกำหนดว่าจะให้ข้อความทุกบรรทัดอยู่ตรงกันในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

เปลี่ยนรูปร่าง WordArt

นอกจากจะมีรูปแบบของ WordArt หลาย ๆ แบบให้เลือกแล้ว ในแต่ละแบบอาจเปลี่ยนรูปร่างของข้อความให้เป็นไปตามความต้องการได้อีก

แทรกไดอะแกรม

เครื่องมือ Diagram เป็นเครื่องมือสำหรับสร้างแผนผังองค์กรเพื่อแสดงความสัมพันธ์ตามลำดับชั้น เช่น ผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ภายในกลุ่ม/ฝ่าย นอกจากนี้ยังสามารถสร้างผังหรือไดอะแกรมแบบอี่น ๆ เช่น ผังลำดับงาน เป็นต้น

แทรกผังองค์กร

ผังองค์กรเป็นแผนภาพที่แสดงลำดับสายการบังคับบัญชาในหน่วยงาน

2) คลิกกรอบตำแหน่งใด ๆ แล้วคลิกปุ่ม Select (เลือก) ที่แถบเครื่องมือแผนผังองค์กร จากนั้นคลิกตัวเลือกที่ต้องการ
• Level (ระดับ) เลือกทุกตำแหน่งในระดับเดียวกับตำแหน่งที่เลือกไว้
• Branch (สาขา) เลือกทุกตำแหน่งที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของตำแหน่งที่เลือกไว้
• All Assistants (ผู้ช่วยทั้งหมด) เลือกเฉพาะตำแหน่งผู้ช่วยทั้งหมด
• All Connecting Lines (เส้นที่ติดต่อกันทั้งหมด) เลือกเฉพาะเส้นที่เชื่อมตำแหน่งทั้งหมด

เพิ่มตำแหน่ง

1) คลิกกรอบตำแหน่งที่จะเพิ่มตำแหน่งใหม่ใต้กรอบนั้น
2) คลิกปุ่ม หลังปุ่ม Insert Shape(แทรกรูปร่าง) แล้วเลือกตำแหน่งที่จะเพิ่มใหม่ ซึ่งมีประเภทต่าง ๆ ดังนี้
• Subordinate (ระดับย่อย) เพื่อใส่ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาลงไป
• Coworker (คนทำงานร่วมกัน) เพื่อใส่ตำแหน่งผู้ร่วมงานในระดับเดียวกัน
• Assistant (ผู้ช่วย) เพื่อใส่ตำแหน่งผู้ช่วย

เปลี่ยนรูปแบบการจัดผังองค์กร

1) คลิกกรอบในระดับที่สูงที่สุดของสายงานที่จะเปลี่ยนรูปแบบ
2) คลิกปุ่ม Layout (เค้าโครง) แล้วเลือกรูปแบบที่ต้องการ
• Standard (มาตรฐาน) แสดงรูปแบบมาตรฐาน
• Both Hanging (แขวนทั้งสองด้าน) แสดงผังองค์กรแยกจากเส้นแกนกลางออกไปทั้ง 2 ด้าน
• Left Hanging (แขวนด้านซ้าย) แสดงผังองค์กรแยกออกจากเส้นแกนกลางออกไปด้านซ้าย
• Right Hanging (แขวนด้านขวา) แสดงผังองค์กรแยกออกจากเส้นแกนกลางออกไปด้านขวา
การตกแต่งผังองค์กรมีวิธีการเหมือนกับการตกแต่งเท็กบ็อกซ์ หรือรูปวาด

ตกแต่งผังองค์กรด้วย AutoFormat (จัดรูปแบบอัตโนมัติ)

ถ้าไม่ถนัดเรื่องตกแต่ง ก็สามารถใช้ปุ่ม AutoFormat (จัดรูปแบบอัตโนมัติ) เพื่อแต่งผังองค์กรได้อย่างมืออาชีพเช่นกัน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s