บทที่ 3 การทำงานกับตาราง

รู้จักตาราง

ตารางประกอบด้วย 2 ส่วน คือ แถว และ คอลัมภ์ จุดที่ตัดกันระหว่างแถวกับคอลัมภ์คือ เซล ซึ่งแต่ละเซลจะใช้ใส่ข้อความหรือตัวเลข นอกจากนี้ยังอาจใส่ภาพหรือสูตรเพื่อคำนวณจากข้อมูลที่อยู่ในเซลอื่น ๆ ได้เช่นกัน
ใน Word จะมีแถบเครื่องมือ Tables and Borders (ตารางและเส้นขอบ) ซึ่งใช้ทำงาน ตกแต่งสิ่งต่าง ๆ ในตาราง โดยต้องสั่งแสดงแถบเครื่องมือนี้เองด้วยการคลิกที่ปุ่ม Draw Table บนแถบเครื่องมือ Standard (มาตรฐาน) หรือคลิกขวาที่แถบเครื่องมือใด ๆ แล้วคลิกที่ Tables and Borders (ตารางและเส้นขอบ)

การสร้างตารางใน Word ทำได้ 3 วิธี

1) สามารถสร้างตารางโดยการวาด ซึ่งเหมือนกับการวาดรูป คือใช้เมาส์ขีดลากเพื่อให้ได้ขนาดและจำนวนเซลในตาราง เวลาวาดให้เริ่มจากการวาดเส้นขอบนอกของตารางเสียก่อน แล้วจึงลากเส้นในตารางเพื่อแบ่งเป็นแถวหรือคอลัมภ์
2) สร้างตารางจากปุ่ม Insert Table (แทรกตาราง) ซึ่งอยู่บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน เพื่อใช้เป็นทางลัดสำหรับสร้างตารางที่มีขนาดเท่า ๆ กันทุกเซลได้อย่างรวดเร็ว
3) สร้างตารางด้วยคำสั่ง วิธีนี้เหมาะกับตารางที่มีขนาดใหญ่มาก ๆ ซึ่งสามารถระบุจำนวนแถวหรือคอลัมน์ตามที่ต้องการได้ตั้งแต่แรก และกำหนดความกว้างได้พร้อมกัน

การสร้างตารางด้วยคำสั่ง

1) คลิกในตำแหน่งที่จะสร้างตาราง

2) เลือกเมนู Table (ตาราง) > Insert (แทรก) > Table (ตาราง)

3) ระบุจำนวนคอลัมน์ในช่อง Number of Columns (จำนวนคอลัมน์)
4) ระบุจำนวนแถวในช่อง Number of rows (จำนวนแถว)
5) กำหนดความกว้างของคอลัมน์ โดย
• Fix column width (ความกว้างคอลัมน์คงที่) ระบุความกว้างที่แน่นอนในช่องด้านหลัง ถ้าเป็น Auto (อัตโนมัติ) ก็จะแบ่งความกว้างเท่ากันทุกคอลัมน์
• AutoFit to contents (ปรับพอดีอัตโนมัติกับเนื้อหา) กว้างเท่ากับเนื้อหาในเซล
• AutoFit to window (ปรับพอดีอัตโนมัติกับหน้าต่าง) กว้างเท่ากับวินโดว์ของเว็บบราวเซอร์ ถ้าขนาดวินโดว์ของบราวเซอร์เล็กลง ขนาดของตารางก็จะเล็กลงโดยอัตโนมัติ
6) คลิก OK (ตกลง)
นอกจากนี้ยังสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์ และความสูงของแถวได้อีกด้วย โดยเลื่อนเมาส์ไปยังจุดที่ต้องการปรับขนาด แล้วคลิกลากเมาส์ขึ้นหรือลงเพื่อปรับความกว้างของคอลัมน์ และความสูงของแถวตามที่ต้องการ

เพิ่มแถวหรือคอลัมน์

การเพิ่มเซล แถว หรือคอลัมน์อาจใช้ปุ่ม Draw Table (วาดตาราง) วาดแบ่งแถวหรือคอลัมน์ที่มีอยู่เดิมออกเป็น 2 แถวหรือคอลัมน์

เพิ่มทีละหลายแถว

1) คลิกเลือกทั้งแถวให้เท่ากับจำนวนแถวที่จะเพิ่ม
2) คลิกขวาแล้วเลือก Insert Row (แทรกแถว)

หรือเลือก Table (ตาราง) > Insert (แทรก) > Rows Above (แถวข้างบน) เพื่อเพิ่มแถวเหนือแถวที่เลือก

หรือเลือก Table (ตาราง) > Insert (แทรก) > Rows Below (แถวข้างล่าง) เพื่อเพิ่มแถวใต้แถวที่เลือก

เพิ่มทีละหลายคอลัมน์

1) คลิกเลือกทั้งคอลัมน์ให้เท่ากับจำนวนคอลัมน์ที่จะเพิ่ม
2) คลิกขวาแล้วเลือก Insert Columns (แทรกคอลัมน์)
• หรือเลือก Table (ตาราง) > Insert (แทรก) > Column to the Left (คอลัมน์ทางซ้าย) เพื่อเพิ่มคอลัมน์ด้านซ้ายของคอลัมน์ที่เลือกไว้
• หรือเลือก Table (ตาราง) > Insert (แทรก) > Column to the Right (คอลัมน์ทางขวา) เพื่อเพิ่มคอลัมน์ด้านขวาของคอลัมน์ที่เลือกไว้

ลบแถวหรือคอลัมน์

การลบแถวจะเป็นการลบแถวหรือคอลัมน์ของตาราง พร้อมทั้งข้อมูลที่มีอยู่ออกไป

1) คลิกลากเมาส์ที่หัวแถวหรือหัวคอลัมน์เพื่อเลือกแถวหรือคอลัมน์ที่จะลบ
2) คลิกขวา แล้วเลือก Delete Rows (ลบแถว) เพื่อลบแถว หรือ Delete Columns (ลบคอลัมน์) เพื่อลบคอลัมน์ แล้วแต่ว่าในขั้นตอนที่ 1 เลือกลบแถวหรือคอลัมน์

ส่วนการลบข้อมูลภายในตาราง ให้เลือกข้อความ เซล หรือเลือกทั้งแถวหรือคอลัมน์ไว้ก่อน แล้วกดปุ่ม Delete ข้อความในเซล แถว หรือคอลัมน์ที่เลือกไว้จะถูกลบไป แต่ตารางยังคงอยู่

รวมเซล และแยกเซล

ตาราง มีเครื่องมือสำหรับการสร้างตารางโดยเฉพาะ คือ ตารางและเส้นขอบ เครื่องมือทุกชนิดที่แสดงบนหน้าจอ เมื่อนำตัวชี้เมาส์ชี้ที่เครื่องมือตัวใด จะมีชื่อเครื่องมือตัวนั้น ๆ ปรากฏ

รวมเซลด้วยปุ่ม

ใช้ปุ่ม Eraser (ยางลบ) บนแถบเครื่องมือ Tables and Borders (ตารางและเส้นขอบ) เพื่อลบเส้นกั้นระหว่างเซล แถว หรือทั้งคอลัมน์ ซึ่งมีผลให้เซล แถว หรือคอลัมน์ที่อยู่ติดกัน ถูกรวมเข้ามาไว้เป็น เซล แถว หรือคอมลัมน์เดียวกัน

1) คลิกปุ่ม Eraser (ยางลบ) บนแถบเครื่องมือ Tables and Borders (ตารางและเส้นขอบ)
2) เมาส์เปลี่ยนเป็นรูปยางลบ ให้คลิกลากเมาส์ไปตามเส้นแนวตาราง แล้วปล่อยเมาส์ ข้อมูลในเซลที่ถูกลบเส้นแนวตารางไป จะถูกนำไปรวมกับเซลที่อยู่ติดกันโดยอัตโนมัติ

รวมเซลด้วยคำสั่ง Merge Cells

1) เลือกกลุ่มเซลที่จะรวม
2) คลิกขวาบนเซลที่เลือกไว้ แล้วเลือก Merge Cells (ผสานเซล)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s