บทที่ 7 การกำหนดจุดเชื่อมโยงให้กับข้อความ (Text) และวัตถุ (Object)

การกำหนดจุดเชื่อมโยง (Hyperlink)

งาน Presentation ถ้าต้องการสร้างจุดเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือไฟล์ที่ต้องการ มีขั้นตอนดังนี้
1. drag เมาส์คลุมช่วงข้อความหรือรูปภาพที่ต้องการ
2. คลิกแท็บ Insert เลือกปุ่ม

3. จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์

Insert Hyperlink ให้เลือกตำแหน่งที่ต้องการสร้าง link

4. จากตัวอย่างต้องการ link ไปยังไฟล์อื่น แถบทางซ้ายอยู่ที่คำสั่ง Existing File or Web Page ช่อง Look in เลือกไดร์ฟและโฟลเดอร์ที่เก็บข้อมูล

5. คลิกเลือกชื่อไฟล์ที่ต้องการ link > จะปรากฏตำแหน่งไฟล์นั้นในช่อง Address
การกำหนดคุณสมบัติต่างๆ ของจุดเชื่อมโยง

เมื่อเลือกตำแหน่งชื่อไฟล์ , เว็บไซต์ , E-mail Address , อื่นๆ ที่จะ link แล้ว ต้องการกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม มีขั้นตอนดังนี้

1. คลิกปุ่ม

เพื่อกำหนดข้อความอธิบายเพิ่มเติม (จะกำหนดหรือไม่ก็ได้) > คลิกปุ่ม OK

การแก้ไขจุดเชื่อมโยง

จุดเชื่อมโยงเอกสาร (Hyperlink) ที่สร้างไว้ ถ้าต้องการแก้ไขรายละเอียด มีขั้นตอนดังนี้

1. Drag เมาส์คลุมช่วงข้อมูลที่จะแก้ไข Hyperlink
2. คลิกขวาเลือกคำสั่ง Edit Hyperlink จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ให้เลือกรายละเอียด เสร็จแล้วคลิกปุ่ม OK

การลบ/ยกเลิก จุดเชื่อมโยง

จุดเชื่อมโยงเอกสารที่สร้างขึ้น ถ้าไม่ได้ใช้งานแล้วต้องการลบออก มีขั้นตอนดังนี้

1. Drag เมาส์คลุมช่วงข้อมูลที่จะลบ Hyperlink
2. คลิกขวาเลือกคำสั่ง Remove Hyperlink

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s