บทที่ 2 การใช้เครื่องมือและลักษณะพิเศษใหม่ๆ ในการสร้าง Presentation

การสร้างข้อความ มี 2 แบบ
1. สร้างโดยการใช้ Text box
2. สร้างโดยการใช้ WordArt

การสร้างข้อความโดยการใช้ Text box

เมื่อต้องการกรอบข้อความแบบปกติ ให้สร้างโดยการใช้ Text box มีขั้นตอนดังนี้
1. คลิกแท็บ Insert เลือกปุ่ม Text box
2. Drag วางบนพื้นที่ว่างของสไลด์ พิมพ์ข้อมูลได้ทันที

การสร้างข้อความโดยการใช้ WordArt
เมื่อต้องการข้อความที่สวยงามกว่าปกติ ให้สร้างโดยการใช้ WordArt มีขั้นตอนดังนี้
1. คลิกแท็บ Insert เลือกปุ่ม WordArt
2. คลิกแบบที่ต้องการ จะแสดงกรอบดังรูป

3. พิมพ์ข้อความได้เลย

การตกแต่งข้อความใน WordArt

ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความใน WordArt มีขั้นตอนดังนี้
1. เลือก WordArt ที่จะแก้ไข
2. คลิกปุ่มเครื่องมือจากแถบ Ribbon ชื่อ Format

3. รูปแบบของ WordArt นั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไป

การสร้าง AutoShape

ถ้าต้องการวาดรูปเอง ใช้เครื่องมือ AutoShape เข้ามาช่วยในการทำงาน มีขั้นตอนดังนี้
1. คลิกแท็บ Insert เลือกคำสั่ง Shapes
2. คลิกเลือกรูปที่ต้องการวาด แล้ว drag ลงบนพื้นที่ในสไลด์

การสร้างรูปภาพ (Picture/ClipArt)

ในกรณีที่ต้องการเลือกรูปภาพจากแฟ้มงานอื่น เลือกจากคำสั่ง Picture มีขั้นตอนดังนี้

1. คลิกแท็บ Insert เลือกคำสั่ง Picture
2. จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ Insert Picture

3. เลือกไดร์ฟและโฟลเดอร์ที่เก็บข้อมูลรูปภาพ จากนั้นดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อไฟล์รูปภาพที่ต้องการ

ในกรณีที่ต้องการเลือกรูปภาพจากโปรแกรมที่มีอยู่แล้ว เลือกจากคำสั่ง ClipArt มีขั้นตอนดังนี้
1. คลิกแท็บ Insert เลือกคำสั่ง ClipArt
2. ที่แถบ Task Pane ด้านขวา

จะปรากฏกรอบ ClipArt ให้กำหนดรายละเอียด

Search for : ระบุชื่อไฟล์ นามสกุล หรือประเภทของไฟล์ที่ต้องการค้นหา (ถ้าไม่กำหนด จะเป็น all)
Search in : เลือกตำแหน่งที่ต้องการค้นหา
Results should be: ผลลัพธ์ที่ต้องการแสดง
ปกติโปรแกรมจะกำหนดค่า default ให้แล้ว ถ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร ให้คลิกปุ่ม Go เพื่อเริ่มค้นหา

3. ภายในกรอบ ClipArt จะแสดงรูปภาพทั้งหมด คลิกเลือกรูปที่ต้องการได้เลย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s